BATAYANG IMPERIKAL

Ang ikatlong pananaw na nagpapaliwanag sa mga pangangailangan at hulig ng tao. Ayon ito sa pagsusuri ng mga katangian at palatandaan maaaring sumukat ng mga kagalingang panlipunan at kalidad ng pamumuhay. Mula sa mga palatandaang ito, makikita natin ang mga pangunahing pangangailangan ng tao.

Advertisements

One Response to “BATAYANG IMPERIKAL”

  1. […] BATAYANG IMPERIKAL […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: