KAKAPUSAN

ANG BATAS NG KAKAPUSAN

Isinasaad ng  Batas ng Kakapusan na wala tayong sapat na kita o kayamanan upang matugunan ang lahat ng ating pangangailangan.Dahil sa katotohanang ito, ang mga  tao ay napipilitang gumawa ng mga kapasyahankung anong mga produkto ang gagawin at para kanino.

KAKAPUSAN

Ito ay tumutukoy sa katotohanang limitado ang pinagkukunang-yaman.Ito ay permanente dahil ang mga likas na yaman ay limitado

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: