MGA HAKBANG SA SIYENTIPIKONG PAMAMARAAN

1. Pag-aaral ng suliranin sa pamamagitan ng pagmamasid.

2. Pagbuo ng teorya o haka-haka ang pangsamantalang kasagutan sa suliraning pinag-aralan.

3.Paglikom ng mga datos

              (3.1) Pagbabasa ng mapa , pag-aaral ng mga chart, talahanayan, estatistika, pagbabasa ng mga aklat, pahayagan at magasin.

              (3.2) Pakikipag-ugnayan at pagsusuri.

              (3.3) Pag-aayos ng mga nalikom na datos sa isang chart, talahanayan o dayagram.

              (3.4) Pagsusuri at pagbuo ng mga datos.

              (3.5) Paghahambing at pag-uuri ng mga datos.

4. Pagsubok sa Teorya o haka-haka

5. Pagbuo ng konklusyon

6. Paglalapat ng konklusyon

Advertisements

One Response to “MGA HAKBANG SA SIYENTIPIKONG PAMAMARAAN”

  1. […] MGA HAKBANG SA SIYENTIPIKONG PAMAMARAAN […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: