MONETARY BOARD

Isinasakatuparan ng monetary board o MB ang kapangyarihang mamgasiwa na binubuo ng mga sumusunod.

          ♣ Dalawang kinatawan mula sa pribadong sector

         ♣ Gobernador bilang pangulo ng BSP

         ♣ Tagpangulo ng Board of Investments (BOI)

         ♣ Direktor ng National Economics Development Authority. (NEDA)

Maaaring maisaayos ang suplay ng pera sa sirkulasyon sa pamamagitan ng kapangayarihan ng MB (Monetary Board)

  • Fiat Money Authority– Ininibigay ng BSP ang kapangyarihang makapag-imprenta ng pera. Kung sakaling nangangailangan ng perang panustos sa mga proyekto ng pamahalaan.
  • Laang Reserba– Pag-oobliga ito sa mga bangko na maglaan ng ilang bahagdanng kanilang pondo bilang isang reserba.
  • Antas ng DiskwentoTumatayong bangko ng mga bangko ang BSP kaya maaari silang mangutang dito. Bilang kapalit ng pera na kanilang hinihiram ang mga papeles ng magpapautang. 
  • Operasyon sa Open Market– Ang pagtitinda at pagbibili ng mga Goverment Bond ang gawain nito. Kung mataas ang suplay ng salapi sa sirkulasyon, mabibili ng BSP ang bond.
Advertisements

One Response to “MONETARY BOARD”

  1. […] MONETARY BOARD […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: