PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA

  • Maayos an takbo ng ekonomiya kung ang ugnayan ng ibat ibang bahagi nito tulad ng dayuhang sektor ay naging produktibo.
  • kapag may trabaho at may mataas na kita ang halos lahat ng pwersa ng paggawa.

 SAMBAHAYAN

  1. nagmamayari sa salik ng produksyon
  2. nagbabayad sa gastos ng mga produkto’t serbisyo
  3. tumatanggap ito ng kita galing sa bahay kalakal bilang kabayaran sa itinustos nilang salik ng produksyon

BAHAY-KALAKAL

  1. gumagamit ng mga salik ng produksyon na nagmula sa sambahayan upang gawing produkto at serbisyo
  2. nagbibili ng mga produkto at serbisyo sa mga sambahayan
Advertisements

3 Responses to “PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA”

  1. […] PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA […]

  2. pamisa pag totoo yan!

  3. pkipalawakin nmn plss sa project kz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: