PRODUKSYON

Ang produksyon ay tumutukoy sa paglikha ng mga bagay o serbisyo upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Nangangailangan ng mga materyal at kagamitan ang anumang paggawa ng isang bagay o kalakal upang magkaroon ng produksyon.

Ang produksyon ang pinakamahalagang bahagi ng proseso sa ekonomiya. Dito nililikha ang mga bagay o produktong kailangan ng mga mamamamyan. Kailangan din sa pag-ikot ng ekonomiya ang pagpapalitan o distribusyon at ang pagkonsumao. Batay rito, masasabing isang sistema ng patuloy na produksyon, palitan, at pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo ang ekonomiya.

IBA’T IBANG ANYO NG PRODUKSYON

1. Elementary Utility. Ito ang anyo ng produksyon na hindi na kailangan pang dumaan sa kahit anong prosesong gawa ng tao. Isa itong produkto na maaari na agad pakinabangan ng tao tulad ng prutas at gulay. Tinatawag din itong natural utility.

2. Form Utility. Ito naman ang mga hilaw na sangkap, mga bagay na nagmula sa natural utility subalit hindi sapat ang kaligayahang naidudulot sa tao kung kaya kailangang sum,ailalin sa isang proseso upang mabago ang anyo. Halimbawa nito ang trosong nagiging kasangkapan, papel at iba pa; at ang mga butil ng palay na ginagawang arina. Makikita ang pagbabago ng mga hilaw na sangkap na ito sa anyo o hugis ng isang materyal upang magkaroon ng dagdag na pakinabang.

3. Time Utility. Ito ang mga produktong ginagawa sa angkop na pamahon. Isang halimbawa nito ang pagtitinda ng mga napapanahong pagkain tulad ng halu-halo. Karaniwan nang itinitinda ito kung tag-init samantalang karaniwan nang mabili ang maiinit na pagkain tulad ng lugaw kung tag-ulan. Mayroon din namang mga produkto na maaaring itago muna at ipagbili na lamang kung napapanahon na ito. Halimbawa nito ang damit tulad ng kapote at jacket.

4. Service Utility. Ito ang anyo ng produksyon na maaari lamang ipagkaloob ng tao. Binabayarang serbisyo ng isang tao ang service utility upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Halimbawa nito ang serbisyo ng abogado, gwardya, doktor, drayber at iba pa.

5. Possesion or Ownership Utility. Ito naman ang anyo ng produksyon kung saan hindi na kailangan pang baguhin ang isang produkto subalit kailangang ipagbili sa isang taong higit na nakikinabang. Halimbawa nito ang mga alahas.

6. Place Utility. May mga produktong tumataas ang kapinabangan pati na rin ang halaga kapag ito ay inililipat nga lugar o pook. Ang bigas na gawa sa Gitnang Luzon kapag dinala sa Maynila ay tataas ang halaga. Ang mga prutas sa Davao ay lalong tataas ang utility kapag iniluwas sa Japan.

MGA SALIK NG PRODUKSYON

May apat na salik sa pagbuo ng isang produkto. Hindi mabubuo ang isang produkto kung mawawala ang alinman sa mga salik na ito. Kabilang sa mga salik na ito ang lupa, lakas-paggawa, puhunan o kapital at kakayahan ng entreprenyur.

Lupa Bilang Salik ng Produksyon

Sumasaklaw ang lupa sa lahat ng orihinal at hindi mapapalitang yaman ng kalikasan. Halimbawa nito ang matatabang lupang pinagtatamnan, ang mga lupang pastulan, lupa sa lungsod at iba pa. Nadaragdagan ang kapakinabangan ng lupa habang nalilinang ito.

Maaaring gamitin ang lupa sa iba’t ibang pamamaraan tulad ng pagsasaka, pabahay, pagtatayuan ng mga tanggapan, pagawaan at iba pa. Walang hanggan ang maaaring gamit ng lupa. Ang kapakinabangan ng lupa sa may-ari nito ay nagtatakda ng kita na tinatawag na upa.

Lakas-Paggawa Bilang Salik ng Produksyon

Ang lakas-paggawa ng pinakamahalagang salik ng produksyon. Maituturing na lakas-paggawa ng lakas-tao na ginagamit sa paglikha o paggawa ng kapaki-pakinabang na bagay. Ang kalikasan ang nagbibigay ng mga hilaw na sangkap o likas na yaman ngunit nakasalalay sa kamay ng tao ang paglinang nito upang maging kapaki-pakinabang ito.

Sa alik na ito umiiral ang kontribusyon ng lakas ng tao upang mabuo ang isang produkto. Hindi sapat na may mga hilaw na sangkap upang makabuo ng isang produkto sapagkat kailangan pang dumaan sa isang proseso ang mga hilaw na sangkap upang mapakinabangan ng tao ayon sa kanyang nais. Dito pumapasok ang lakas-paggwa. Sa pamamagitan ng pag-iisip at talento ng tao, nabubuo ang isang produkto. Hindi lamang nangangahulugan ng pisikal na paggawa ang lakas-paggawa. Matatawag ding lakas-paggawa ang pag-iisip ng tao.

Ang Kapital o Puhunan Bilang Salik ng Produksyon

Ano ang maaring mangyari sa produksyon at pangangalakal kung walang kapital? Marahil, ang mga pangunahing pangangailangan lamang ang magagawadahil walang mamumuhunan sa produksyon ng kagamitan, mga pampaginhawa sa buhay at bagong teknolohiya.

Kahalagahan ng Kapital

May malaking bahagi sa produksyon ang puhunan. Magiging kapaki-pakinabang lamang ang lupa kung gagamitan ng puhunan. Mahalaga rin sa paggawa ang puhunan upang matugunan ang pangangailangan. Nagiging maunlad ang industriyang pinaglalaanan ng malaking puhunan.

Ang Kakayahang Entreprenyur Bilang Salik ng Produksyon.

Isang entreprenyur ang nagtatatag ng negosyong makapagbibigay ng malaking kapakinabangan sa mga mamamayan. Siya ang nasa likod na produksyon. Sa kanyang matalinong pagpapatakbo nakasalalay ang paglago ng isang negosyo. Siya ay tinaguriang tagapamahala, superbisor, innovator, at  risk bearer sa produksyon.

Advertisements

3 Responses to “PRODUKSYON”

  1. […] PRODUKSYON […]

  2. sino ba ang nakikinabang sa implasyon?

  3. ayyy??tnX TLAGA NAKAtulong talaga ng mlaki website niyo,.,.jejejej

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: