SUPLAY NG SALAPI

Nagsisilbing tulay o daan ang salapi upang maisagawa ang iba’t ibang gawaing pangkabuhayan.Tinutukoy na suplay ng salapi ang salaping nasa sirkulasyon.Binubuo ito ng ss.

1. Barya at Perang Papel.
• ito ang mga salaping nasa sirkulasyon at karaniwang ginagamit na pambili ng mga kalakal
o pambayad sa pangunahing serbisyong makatutugon sa pangangailangan ng tao.

2.Perang Nakadeposito
• ito naman ng perang nakatago sa mga bangko na maaaring kunin sa panahon ng
pangangailangan.

a. Savings deposit o depositong maaaring kunin kahit kailan
b.Time deposit o depositong nagtatakda ng panahon bago makuha ng nagdeposito

3.Commodity Money
•Ang mga bagay na ginamit ng ating mga ninuno bilang instrumento sa palitan tulad ng
bigas,mais,pulseras,kwintas at iba pa.Ang mahahalagang metal tulad ng ginto,pilak,at
tanso ay ginamit din sa COMMODITY MONEY.

4.Credit Money
a.Barya
b.Perang nakadeposito

5.Fiat Money
•isang uri ng salapi na tinatanggap bunga ng pagiging legal tender.ginagarintyahan ng
pamahalaan ang paggamit nito bilang pambayad sa mga transaksyon tulad ng pagbili ng
mga produkto at serbisyo o pambayad ng utang.

Sa maraming pagkakataon,ang mayayaman lamang ang nakapagiimpok ng TIME DEPOSIT
sapagkat labis ang kanilang salapi sa kanilang pang-araw-araw na gastusin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: