URI NG PAGKONSUMO

Uri

Paglalarawan                 Halimbawa
Tuwiran Nagaganap kung ang taong kumokonsumo ay dagliang nararamdaman ang epekto sa paggamit ng produkto o serbisyo Nagugutom ang isang tao kaya bumili siya ng tinapay at kinain niya ito. Pagkaubos ng tinapay, napawi ang kanyang gutom at agad nakamtan ang kabusugan at siya ay nasiyahan.
Produkto Nagaganap kung ang isang produkto ay ginamit upang makalikha ng panibagong produkto Ang biniling semento o hollow blocks at bakal ay ginamit sa pagtatayo ng bahay o gusali. Maliwanag na nabuo ang bagong gusali dahil sa pinagsama-sama na biniling produkto.
Maaksaya Nangyayari kung ang produkto ay hindi nagdudulot ng kapakinabangan o kasiyahan sa taong gumagamit nito Pag-iiwang bukas ang ilaw kapag umaalis ng bahay
Mapanganib Nagaganap kung ang produkto ay nagdudulot ng kapahamakan Paggamit ng droga

 

Advertisements

One Response to “URI NG PAGKONSUMO”

  1. […] URI NG PAGKONSUMO […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: